Odpowiedzi

2010-03-08T22:41:13+01:00
Izotopy są to atomy tego samego pierwiastka,różniące się liczbą neutronów w jądrze np.dolna liczba atomowa -Z,musi być taka sama a liczba neutronów jest równa różnicy A-Z-gdzie a liczba masowa.Np.17Cl.u góry 35;
Liczba atomowa -Z=17,tzn ,17-protonów w jądrze atomowym i 17-elektronów krąży wokół jądra,liczba neutronów A-Z=35-17=18 neutronów.