Odpowiedzi

2010-03-08T21:28:26+01:00
A) 2Mg + O₂ -> 2MgO
b) CaCO₃ -> CaO + Co₂ - tu bez zmian
c) 2Cr + 3H₂S -> Cr₂S₃ + 3H₂
d) N₂ + O₂ -> 2NO
e) 4Na + O₂ -> 2Na₂O