Odpowiedzi

2010-03-09T09:04:57+01:00
Nie napisałeś polecenia, ale jeśli chodzi o rozwinięcie tych wielomianów, to:

1.
W(x) = (x+4)(x+2)(x-3) = (x² + 2x + 4x + 8) (x-3) = (x² + 6x + 8) (x-3) = x³ - 3x² + 6x² - 18x + 8x - 24 = x³ + 3x² - 10x - 24

2.
W(x) = -x² (x² - 3) = -x⁴ + 3x²

3.
W(x) = (x-1)² (x-2)³ = (x² - 2x + 1) (x³ - 6x² + 12x - 8) = x⁵ - 6x⁴ + 12x³ - 8x² - 2x⁴ + 12x³ - 24x² + 16x + x³ - 6x² + 12x - 8 = x⁵ - 8x⁴ + 25x³ - 38x² + 28x - 8

4.
W(x) = (25 - x²) (x + 2 )² = (25 - x²) (x² + 4x + 4) = 25x² + 100x + 100 - x⁴ - 4x³ - 4x² = -x⁴ - 4x³ +21x² + 100x + 100
1 5 1