Zad. Krzem używany między innymi do produkcji tranzystorów otrzymuje się w reakcji krzemionki( SiO2 )z magnezem:

...SiO2 + ...Mg -> ...Si + ...MgO

a) dobierz współczynniki stechiometryczne
b) oblicz ile krzemu można otrzymać z 240 g krzemionki. (zapisz obliczenia)
m. Si= 28u, m.Mg= 24u, m.O+ 16u

2

Odpowiedzi

2010-03-08T21:10:33+01:00
Gotowa REakcja wygląda tak:
SiO2 + 2 Mg -> Si + 2 MgO

b) M(SiO2) = 60 g/mol
M (Si) = 28 g/mol
Zadanie rozwiązujemy z proporcji:
240 - x
60 - 28
x= 112 g
1 5 1
2010-03-08T21:11:37+01:00
A) SiO2 + 2 Mg -> Si + 2 MgO
b) Masa SiO2 = 60 u = 60g.
Masa Mg = 24 u = 24g
Masa O= 16 u= 16g
Masa Si = 28u= 28g

Liczymy z proporcji:

240 g SiO2 - x g Si
60g SiO2 - 28 g Si

x= 112g

Odp. Z 240 g krzemionki, możemy otrzymać 112 g krzemu.
2 3 2