Odpowiedzi

2010-03-08T21:08:18+01:00
Zdecydowana większość jezior w Polsce to jeziora polodowcowe. (TZN. powstały w wyniku topnienia lodowców.) Polodowcowe jeziora: np. rynnowe, wąskie, długie o stromych brzegach, urozmaiconej rzeźbie dna.
3 4 3
2010-03-08T21:12:05+01:00
W klimacie umiarkowanym, w którym znajduje się Polska, rzeki są trwale płynące. Istotną cechą jezior jest ich stratyfikacja termiczna. Jeziora przybrzeżne powstały w wyniku odcięcia zatoki od morza mierzeją. Ww przypadkach niskich stanów wody przewagę w zasilaniu cieku ma spływ podziemny - w takim przypadku rzeka ma charakter drenujący.

Podziały jezior:
- słone i słodkie
- stałe i okresowe (J. Czad)
- jeziora cieple - przez cały rok > 4°C
- jeziora przejściowe - latem >4°C, zimą <4°C
- jeziora zimne - przez cały rok <4°C
5 3 5