Odpowiedzi

2010-03-08T21:07:43+01:00
Unia polsko - saska zwarta została wobec braku wyboru kolejnego kandydata z dynastii Wazów. W momencie tym doszło do przeforsowania elekcji przez magnaterię małopolską, która to domagała się wyboru dynastii saskiej i jej przedstawicieli. Sami zainteresowani – August II i August III niezbyt byli chętni sprawować rządy w kraju, który wyniszczony został wojnami z Turcją, Rosją i Szwecją i który ma ogromne długi, zastój gospodarczy i boryka się z wieloma problemami
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T21:08:11+01:00
Książę Fryderyk August z Wettinów – elektor Saksonii, zdobył szybko sympatię katolickiej większości (ponieważ przeszedł na katolicyzm), ale tak naprawdę o jego wyborze na króla Rzeczypospolitej zadecydowała siła obcego wojska. Fryderyk August wkroczył na ziemie Rzeczypospolitej wraz z sojuszniczymi wojskami Rosji i Habsburgów, skłaniając szlachtę w ten niezwykle delikatny sposób do uznania jego wyboru.
1 5 1