Zostałeś poproszony o sporządzenie ankiety dotyczącej zdrowej diety ułóz pytania , w których
. zapytasz o ilość spożywanych gotowych potraw
zapytasz o częstotliwość jedzenia w mieście
zapytasz o płyny, które ankietowani piją w mieście
zapytasz o zdrową dietę,którą ankietowany chciałby wcielić w swoje życie


1

Odpowiedzi

2010-03-08T23:24:10+01:00
How much of your diet is ready-made food?
How often do eat out?
What do you drink when you go out?
Would you want to incorporate a healthydiet plan into your life? What would it look like?