Napisz równania reakcji dysocjacji następujących związków:

-Zasada potasowa
-Zasada wapniowa
-Chlorek magnezu
-Bromek żelaza (III)
-Jodek wapnia
-Siarczan(IV) sodu
-Azotan(V) żelaza(II)
-Zasada amonowa
-Siarczan(VI) amonu

Proszę o poprawne rozwiązanie wszystkich podpunktów... ;) Dużo punktów daje... Opłaca się... ;p

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T21:35:00+01:00
W nawiasie są ładunki jonów
-Zasada potasowa
KOH→K(+) + OH(-)
-Zasada wapniowa
Ca(OH)₂→Ca(2+)+2OH(-)
-Chlorek magnezu
MgCl₂→Mg(2+)+2Cl(-)
-Bromek żelaza (III)
FeBr₃→Fe(3+)+3Br(-)
-Jodek wapnia
CaI₂→Ca(2+)+2I(-)
-Siarczan(IV) sodu
Na₂SO₃→2Na(+)+SO₃(2-)
-Azotan(V) żelaza(II)
Fe(NO₃)₂→Fe(2+)+2NO₃(-)
-Zasada amonowa
NH₄OH→NH₄(+)+OH(-)
-Siarczan(VI) amonu
(NH₄)₂SO₄→2NH₄(+)+SO₄(2-)
1 4 1
2010-03-08T21:41:31+01:00
Nad każdą strzałką będzie H₂O (oznacza to 'pod wpływem wody').

1.
zasada potasowa - KOH
KOH → K⁺ + OH⁻

2.
zasada wapniowa - Ca(OH)₂
Ca(OH)₂ → Ca²⁺ + 2OH⁻

3.
chlorek magnezu - MgCl₂
MgCl₂ → Mg²⁺ + 2Cl⁻

4.
bromek żelaza (III) - FeBr₃
FeBr₃ → Fe³⁺ + 3Br⁻

5.
jodek wapnia - CaI₂
CaI₂ → Ca²⁺ + 2I⁻

6.
siarczan (IV) sodu - Na₂SO₃
Na₂SO₃ → 2Na⁺ + SO₃²⁻

7.
azotan (V) żelaza (II) - Fe(NO₃)₂
Fe(NO₃)₂ → 2Fe⁺ + NO₃²⁻

8.
zasada amonowa - NH₄OH
NH₄OH → NH₄⁺ + OH⁻

9.
siarczan (VI) amonu - (NH₄)₂SO₄
(NH₄)₂SO₄ → 2NH₄⁺ + SO₄²⁻