1. sprzedawca obniżył cenę lodówki o 20% a następnie nową cenę obniżył jeszcze o 120zł. Po tych obniżkach rodzice Stasia zapłacili za lodówkę 990 zł. Oblicz cenę lodówki przed obniżkami i o ile procent zmniejszyła się cena w wyniku obydwu obniżek. Zapisz obliczenia. Wynik podaj z dokładnością do 1%.

2. Przed sklepem stoi kosz na śmieci, który ma kształt graniastosłupa prawidłowego szcześciokątnego o boku długości 20cm i wysokości 60cm. Oblicz pojemność tego kosza. Zapisz obliczenia, do obliczeń przyjmij √3 ≈ 1,7 wynik podaj z dokładnością do litra

3

Odpowiedzi

2010-03-08T21:15:02+01:00
990 + 120 =1100zł
1100*0,2=220
1100 +220=1320
na początku kosztowała 1320 zł
1 3 1
2010-03-08T21:16:52+01:00
990+120=1110+20%=1110+222=1332- cena początkowa lodówki
20%+10.81%=30.81%
1 5 1
2010-03-08T21:17:19+01:00
1.
990zł+120zł=1110zł
1110zł*20%=222
1110zł+222=1332zł
1332-990=342
1332*25.7%=342
Odp. Cena lodówki przed obniżkami wynosiła 1332 złotych. Cena zmniejszyła się w wyniku obu obniżek o 25.7%.
2.
V=Pp*H=3a do kwadratu pierwiastka z 3/2 *H=3*0,2 do kwadratu pierwiastka z 3/2*0,6=0,06pierwiastka z 3*0,6=0,036 pierwiastka z 3=w przybliżeniu0,036*1,7=w przybliżeniu 0,0612m sześcienne
1msześcienny=1000l
1000*0,0612=61,2l
1 4 1