1. Utwórz rodziny wyrazów: światło, ręka, droga (po trzy wyrazy do każdego). Oddziel pauzą formaty.

2. Wyjaśnij pisownię podanych wyrazów, dodając do nich wyrazy pokrewne. Wypisz oboczności:

drożyna:
narożnik:
mucha:
kruchy:
pociecha:
gorzki:
powtarzanie:

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T21:18:01+01:00
Światło - świetl-ny, za-świeci -ć, prze - świetli - ć
ręka - pod-ręcz - ny, za-ręcz - yny, ręk - aw
droga - przy - droż - ny, dróż - ka, drog - i


drożyna: droga ż:g
narożnik: róg o:ó, ż:g
mucha: muszka ch:sz
kruchy: kruszyć ch:sz
pociecha: pocieszyć ch:sz
gorzki: gorycz rz:r
powtarzanie: powtórka a:ó, rz:r
2 1 2