Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T23:19:11+01:00
Dzięki chrześcijańskim zasadom moralności współczesny człowiek potrafi rozróżnic dobro od zła. Jednostka postępuje tak, jak większość osób, wśród których dane zachowanie jest przyjęte za normę. Zasady moralne i etyczne nie są szkodliwe dla człowieka, wręcz przeciwnie- pomagają. Zasady te nie są sprzeczne z naturą człowieka, ponieważ każdy ma je głęboko zakorzenione w samym sobie. Np. każdy wie, że zycie jest darem od Boga i nikt oprócz niego nie ma prawa go odbierać. Są jednak ewenementy, które sprzeciwiają się tym zasadom, jednak osobiście uważam, że chrześcijańskie zasady moralne i etyczne mogą i powinny być drogowskazem dla współczesnego człowieka.


5 5 5