Zostałeś poproszony o sporządzenie ankiety dotyczącej zdrowej diety ułóz pytania , w których
. zapytasz o ilość spożywanych gotowych potraw
zapytasz o częstotliwość jedzenia w mieście
zapytasz o płyny, które ankietowani piją w mieście
zapytasz o zdrową dietę,którą ankietowany chciałby wcielić w swoje życie


1

Odpowiedzi

2010-03-08T21:51:27+01:00
1.How many ready dishes are you eating per day?
2.How often are you eating at the city?
3.What drinks are you drinking in town?
4.What healthy expenses would you like to introduce into your life?