Odpowiedzi

2010-03-08T22:59:31+01:00
Przyczyny:
- rozpad koalicji antyhitlerowskiej
- powstanie dwóch supermocarstw
- stałe pogarszanie się stosunków miedzy tymi mocarstwami

*zimna wojna- okres wrogości i izolacji pomiędzy blokami

*za początek zimnej wojny uważa się przemówienie Churchilla w 1946 roku: od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem w poprzek całego kontynentu zapadła żelazna kurtyna. poza tą linią leżą wszystkie stolice starych państw Europy Środkowej i Wschodniej - leży "strefa sowiecka"".

* określenie "żelazna kurtyna" stało się symbolem podziału świata na dwa wrogie obozy