Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T21:35:51+01:00
Rozpuszczalność
32g/100g wody, obliczam stężenie procentowe
Cp = (32g/132 g)*100% = 24%

Obliczam liczbę moli KNO3

n= 32/101=0,32 mol

Obliczam objętość:

V=mr/d
V= 132/ 1,16= 113,8 cm3 = 0,1138 dm3

Cn=0,32/0,1138=2,8 mol/dm3
13 3 13