Na zajęciach kółka chemicznego uczniowie przeprowadzali reakcję zobojętniania. Do roztworu wodorotlenku sodu (MNaOH=40u) dodali fenoloftaleinę, a następnie wkrapiali rozcieńczony roztwór kwasu mrówkowego (MHCOOH=46u). Punkt zobojętniania uzyskali w momencie odbarwienia wskaźnika. Zapisz równanie przeprowadzanej reakcji i oblicz, ile gramów kwasu potrzeba do zobojętnienia roztworu zawierającego 10 gramów NaOH.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T08:42:28+01:00
Równanie reakcji zobojętnienia:
NaOH + HCOOH -> HCOONa + H2O

Ilość HCOOH obliczam z proporcji:
10g - x
40g - 46

x=11,5 g
3 5 3