Odpowiedzi

2010-03-08T21:17:49+01:00
Obraz pozorny jest wtedy, gdy jego obraz uzyskujemy przedłużając promienie odbite. Obraz rzeczywisty możemy zaobserwować, gdy możemy go narysować nie musząc przedłużać promieni po II stronie zwierciadła.

Chodzi o to, że jeśli próbujemy narysować odbicie lustrzane jakiegoś przedmiotu ( w tym celu należy odpowiednio narysować promienuie padające i odbite) i nasze promienie odbite nie przecinają nam się w żadnym punkcie, czyli nie dają nam wytycznych obrazu odbitego należy narysować przedłużenia promieni odbitych i wtedy na pewno się one przetną i wskażą obraz pozorny.
4 4 4
2010-03-08T21:18:21+01:00
Optyka geometryczna - zwierciadło sferyczne wklęsłe.


W optyce geometrycznej zakładamy, że:
wiązka światła składa się z promieni świetlnych,

promień świetlny ma znikomą grubość i rozchodzi się po linii prostej.

Za pomocą optyki geometrycznej tłumaczymy takie zjawiska jak:

- odbicie światła

- załamanie światła.
5 1 5