Odpowiedzi

2010-03-09T08:48:35+01:00
A) Liczba moli węgla w kwasie octowym (CH3COOH) to 4 mol.
Obliczam liczbę atomów:
n=0,5 mol * 4 mol * 6,02*10^23 = 12,04*10^23 at

b) Etanol (CH3CH2OH), to jest 6 moli H
n=0,005 mol * 6 * 6,02*10^23 = 1,806 * 10^23 at

c) antracen (C14H10) czyli 10 moli H
n=1,5 * 10 * 6,02 * 10^23 = 9,03*10^24
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T09:53:15+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A)
Kwas octowy - CH3COOH
1mol kwasu----------4*6,02*10^23 at. wodoru
0,5mola kwasu--------x at. wodoru
x=0,5*4*6,02*10^23
x=12,04*10^23 at. wodoru

b)
Etanol - CH3CH2OH
1mol alkoholu----------6*6,02*10^23 at. wodoru
0,005mola alkoholu--------x at. wodoru
x=0,005*6*6,02*10^23
x=1,806*10^23 at. wodoru

c)
Antracen - C14H10
1mol antracenu----------10*6,02*10^23 at. wodoru
1,5mola antracenu--------x at. wodoru
x=1,5*10*6,02*10^23
x=90,3*10^23 at. wodoru