Odpowiedzi

2010-03-08T21:24:36+01:00
V₁=6km/h
v₂=4km/h
t=25min≈0,42h
s₁=?
s₁=v₁*½t=6*0,21=1,26km
s₂=?
s₂=v₂*½t=4*0,21=0,84km
sc=s₁+s₂=1,26+0,84=2,1km
1 5 1
2010-03-08T21:27:28+01:00
V1=6km/h= 6*1000m/3600s=10/6 m/s
V2=4km/h=4*1000m/3600s=10/9 m/s
t1=t2=12,5min=750s

S=V*t
S1=10/6*750=1250m
S2=10/9*750=(w przyblizeniu)833m

Sc=1250+833=2083m=(w przyblizeniu)2,1km
1 3 1