RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

Tomek i Karol mieli razem 80zł. Tomek wydał 20% swoich pieniędzy, a Karol 60% swoich. Po tych wydatkach Tomek ma o 4zł. więcej od Karola. Ile pieniędzy miał początkowo Tomek, a ile Karol?


W trzydziestoosobowej klasie 60% stanowili chłopcy. W II półroczu do klasy doszło jeszcze kilku chłopców i teraz stanowią oni 2/3 klasy. Ilu chłopców doszło do tej klasy i ile dziewcząt jest w tej klasie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T21:38:04+01:00
Zad 1
x - kasa Tomka
y- kasa Karola
20%x - wydatki tomka
60%y - wydatki karola

układ równań:
x+y=80
20%x=60%y + 4

rozwiązanie (przez podstawienie, bo x=80-y)
0,20(80-y)=0,60y +4
16- 0,20y-0,60y=4
-0,80y=-12
y=15
x=65