1. W pewnym tlenku siarki zawartość procentowa siarki wynosi 50%. Oblicz stosunek masowy siarki do tlenu w tym związku chemicznym i na tej podstawie napisz wzór sumaryczny tego tlenku.

2. Oblicz skład procentowy (procent masowy) pierwiastków chemicznych w chlorku wapnia. Stosunek masowy wapnia do chloru w chlorku wapnia wynosi 4:7.PROSZĘ O SZYBKĄ ODPOWIEDŹ :)

Pozdrawiam rozwiązujących :)

1

Odpowiedzi

2010-03-08T23:41:51+01:00
1. W pewnym tlenku siarki zawartość procentowa siarki wynosi 50%. Oblicz stosunek masowy siarki do tlenu w tym związku chemicznym i na tej podstawie napisz wzór sumaryczny tego tlenku.
wzór: SxOy

masa atomu siarki- 32u
masa atomu tlenu- 16u

zawartość procentowa siarki wynosi 50% zapisujemy równaniem
%S=(mS/mSxOy)*100%
%S=50%
obliczamy mSxOy=(mS*100%)/50% przyjmujemy ze mS=32
mSxOy= 32*2=64

zawartosc procentowa tlenu w tlenku to
%O=100%-%S
%O=50% oznacza to
%O=(m0/mSxOy)*100%
obliczamy mO=(%O*mSxOy)/100%
mO= (50%*64)/100%
m0=32

skoro
masa atomu siarki- 32u
masa atomu tlenu- 16u
wzór: SxOy
x=mS/ masa atomu siarki
x=32/32=1

y=mO/ masa atomu tlenu
y=2
z tego wniosek, że wzór tlenku to SO2
stosunek masowy siarki do tlenu=2:1

2. Oblicz skład procentowy (procent masowy) pierwiastków chemicznych w chlorku wapnia. Stosunek masowy wapnia do chloru w chlorku wapnia wynosi 4:7.

CaCl wzór chlorku wapnia
stosunek masowy wapnia do chloru w chlorku wapnia wynosi 4:7
wiec
mCa=4
mCl=7
mCaCl=11 ( sumujemy czesci 4+7)


%Ca=(mCa/mCaCl)*100%
%Ca=(4/11)*100%
%Ca=36,36%

%Cl=(mCl/mCaCl)*100%
%Cl=(m7/m11)*100%
%Cl=63,64%
4 4 4