Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T08:55:03+01:00
Zainteresowanie - 1. specyficzne nastawienie poznawcze i emocjonalne na przedmioty i zjawiska w rzeczywistości.
2. skłonność do selektywnego kierowania uwagi na pewne obiekty.
3. gotowość do intelektualnego zajmowania się określonym przedmiotem
4. dążność do poznawania otaczającego świata (dostrzeganie określonych cech przedmiotów oraz związków między nimi, dążenie do ich zbadania, poznania, rozwiązania, przezywanie różnorodnych uczuć związanych z nabywaniem i posiadaniem).

Cechy zainteresowań:
1. treść zainteresowania (określa na jakie aspekty zainteresowanie jest skierowane np. pogoda);
2. zakres (zbyt rozległe łączą się z dyletantyzmem, a zbyt wąskie ograniczają człowieka do jednej rodziny);
3. siła zainteresowań (może być określona częstotliwością lub konsekwencją w zajmowaniu się obiektem);
4.trwałość zainteresowań (mierzona czasem ich utrzymania);
5. struktura zainteresowań (jednokierunkowe (1 dziedzina), dwuogniskowe (2 niepowiązane dziedziny) wielostronne, amorficzne „nijakie”).

Rodzaje zainteresowań: mechaniczne, rachunkowe, naukowe, perswazyjne, artystyczne, literackie, muzyczne, społeczne, biurowo-amdinistracyjne, prace na wolnym powietrzu, intelektualne (lingwistyczne, naukowo-badawcze, przyrodnicze, polityczne, matematyczno-przyrodnicze) praktyczne (sportowo-turystyczne, techniczne, artystyczne, społeczne).Hobby (pasja) – czynność wykonywana dla relaksu w czasie wolnym od obowiązków. Może łączyć się ze zdobywaniem wiedzy w danej dziedzinie, doskonaleniem swoich umiejętności w pewnym określonym zakresie, albo też nawet z zarobkiem — głównym celem pozostaje jednak przyjemność płynąca z uprawiania hobby.

Hobbyści-amatorzy liczni są w niektórych dziedzinach nauki, np. entomologia, botanika, zoologia, przyczyniając się do ich rozwoju. Wiele dyscyplin naukowych zawdzięcza swoje początki hobbystom, np. polska trichopterologia rozwijana była przez Józefa Dziędzielewicza.

Przykładowe rodzaje hobby:

fotografia
taniec
kolekcjonerstwo
modelarstwo
malarstwo
amatorskie uprawianie sportu
zajęcia rekreacyjne takie jak łowienie ryb czy zbieranie grzybów
robótki ręczne
majsterkowanie
surfowanie po Internecie
rysowanie
czytanie
działka
Rekonstrukcja Historycznapasja – potocznie hobby, ulubione zajęcie, któremu człowiek chętnie i dobrowolnie się oddaje (znaczy to samo co hobby)
2 3 2