Krzyrzówka
1.rzeka , która utworzyła rozlewiska i bagna na Nizinie Północnopodlaskiej
2.Lasy często zalewane wiosną wskutek przyboru wód ; występują również w puszczy Białowieskiej .
3.Największe miasto na nizinie Północnopodlaskiej
4.rozległe obniżenie terenu otoczone wzniesieniami na nizinie mazowieckiej największa to.......... Mazowiecka
5.rzeka płynąca przez warszawę
6.najniższa warstwa lasu
7.obszar chroniony mniejszy niż park narodowy
8.zwierze podlegające ochronie w Puszczy białowieskiej
9.bardzo żyzna gleba

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T21:32:46+01:00
1. Biebrza
2. Łęgi
3. hmmm.... Suwałki. Augustów. Białystok
4. kotlina
5. Wisła
6. ściółka leśna
7. rezerwat
8. żubr
9. czarnoziemy
54 3 54