Odpowiedzi

2010-03-08T21:43:51+01:00
A) HCl + KOH = H2O + KCl
H+ +Cl- + K+ + OH- --> H2O + K+ + CL-
H+ + OH- -> H2O
b) wodorotlenkiem wapnia i kwasem siarkowodorowym
Ca(OH)2 + H2S-> CaS + 2H2O
Ca2+ + 2OH - + 2H+ + S2- -> Ca 2+ + S2- + 2H2O
2OH - + 2H+ ->2H2O
2010-03-08T21:45:04+01:00
A)HCl+KOH=KCl+H2O;
jonowo:
H(+)+Cl(-)+K(+)+OH(-)=K(+)+Cl(-)+H2O;
H(+)+OH(-)=H2O;
b)Ca(OH)2+H2S=CaS+2H2O;
jonowo:
Ca(2+)+2OH(-)+2H(+)+S(2-)=CaS+2H2O.
nie jestem pewien czy siarczek wapnia dysocjuje.!