Odpowiedzi

2010-03-08T21:47:46+01:00
Stacja 3. Jezus upada pod krzyżem

Nie widziałem wokół Mnie żadnego przyjaciela, nie było tam nikogo, kto by Mnie pocieszył. Moja agonia wydawała się nasilać i upadłem na ziemię

stacja 7. Jezus znowu upada pod krzyżem

Kocham tych wszystkich, którzy upadają i przychodzą do Mnie prosząc o wybaczenie, kocham ich za to jeszcze bardziej. Nigdy ich nie odrzucę, nawet jeśli upadają tysiące razy. ... jestem Bogiem Miłości i Miłosierdzia, pełnym litości dla słabego.... – Nie pozwolę ci upaść, będę blisko ciebie, aby cię podtrzymać.

stacja 5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi

Żołnierze obawiający się, że umrę przed Ukrzyżowaniem, dali rozkaz mężczyźnie, zwanemu Szymonem, aby niósł Mój Krzyż. Moja córko, nie był to gest dobroci ani współczucia, lecz chęć oszczędzenia Mnie dla Ukrzyżowania. (...) Nieś Mój Krzyż, Vassulo, nieś Go dla Mnie. Mój Krzyż błaga o pokój i miłość
Pozwól Mi na nowo złożyć Mój Krzyż na tobie. Ulżyj Mi, daj Mi wytchnienie. Chcę, abyś go niosła dla Mnie, ponieważ ci ufam.
8 4 8
2010-03-08T21:49:38+01:00
I upadek Jezusa
- Jezus Chrystus upada po raz pierwszy pod wielkim ciężarem krzyża, który znajduje sie na jego barkach. Po chwili wstaje

II upadek Jezusa
- Po jakims czasie kolejny upadek Jezusa po ciężarem krzyża. Jest on juz wykończony i odwodniony.

Śmierć na krzyżu
- Śmierć mesjasza na krzyżu po wcześniejszym przybiciu go gwoździami w 3 miejsca: obie ręce i stopy; złączone razem u dołu krzyża. Przed śmiercią modlitwa Jezusa do ojca swego, aby spełniła się wola jego.
3 4 3