Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T21:54:23+01:00
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Uważam to błogosławieństwo za najważniejsze. Bóg wzywa nas do dbania o swoją duszę, o swoje serce. Wzywa nas do zachowania go w czystości, czyli unikania okazji do grzechu. Mieć czyste serce, to znaczy dla mnie mieć serce nie skażone grzechem. Dlatego powinniśmy często korzystać z sakramentu pokuty, przyjmować sakramenty i pomagać bliźnim. Tylko taki człowiek godzien będzie oglądać twarz Boga.
2010-03-08T21:54:42+01:00
Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.
dlatego uważam to za najważniejsze gdyż ludzie umierali tylko dlatego że chcieli zyć sprawiedliwie.to jest niesprawiedliwe że niewinni ludzie ponosili kare smierci czy tortur.Umierali tylko dlat6ego że np.

kochali jezusa
walczyli o wolność

na świecie nie ma sprawiedliwości by nie winni ludzie umierali za byle co !!!!