1.Ciało porusza się po okręgu o promieniu R=3 m ze stała szybkością. Okres ruchu T = 4s Oblicz i podaj wzór wyjściowy:
a. szybkość liniową
b.wartość przyśpieszenia dośrodkowego
2.Na wirującej tarczy usiadły dwie biedronki w odległości d=5 cm od siebie. Szybkość liniowa biedronki A wynosi Va=0.7 m/s, a biedronki B Vb =0,5 m/s. Oblicz promień wirującej płyty.Podaj wzory wyjściowe
3.Pokazana jest przekładnia pasowa.Małe koło ma promień r1=20 cm i wiruje z częstotliwością v1=2*1/s.Promień większego koła jest równy r2=35 cm
a.Oblicz wartość prędkości kątowej małego koła
b.oblicz szybkość pasa transmisyjnego , zakładając, że między kołami przekładni, a pasem transmisyjnym nie występuje poślizg
c.oblicz z jaką częstotliwością wiruje większe koło

1

Odpowiedzi

2010-03-08T22:09:56+01:00
Zad1
V=2πr/T
V=2*3,14*3/4
V=4,71

Ad=v^2/r
Ad=4,71*4,71/3
Ad=7,4
2 1 2