Zadanie 1)
Ile powłok elektronowych ma jon ( i- ) i ile elektronów walencyjnych?

zadanie 2)

Który JON ma większy promień:

Mg czy Mg2+
Br- czy Br
Na+ czy Na

zadanie 3)

Z jakich cząstek elementarnych zbudowane są jony:

Se2-

K+

PAMIĘTAJCIE ZE W CHEMI PLUS TO MINUS A MINUS TO PLUS

ZADANIE 4)

Uzupełnij równania następujących przemian jądrowych

A)

III 234 U βeta → Np 234 Alfa → III
92 III

B)

Alfa → 148 Sm Beta → III
III 62

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T22:04:19+01:00
1) 5 powłok, 8 elektronów walencyjnych
2) Mg, Br-, Na
3) 34 protony, 36 elektronów, 45 neutronów
19 protonów, 18 elektronów, 20 neutronów
4) 234 U -> 234 Np + 1Beta
Nie wiem, co ma oznaczać ta liczba 92 i 62 w zadaniu 4...
1 4 1