Zad.1 Węgiel jako pierwiastek występuje w przyrodzie w postaci dwóch minerałów:

A) diamentu i brylantu
B) diamentu i sadzy
C) brylantu i grafitu
D) diamentu i grafitu

Zad. 2 O substancji X wiadomo, ze:
- liczba atomów wodoru w jej cząsteczce jest równa liczbie atomów tlenu,
- ulega dysocjacji elektrolitycznej( jonowej)
Na podstawie tych informacji można stwierdzić, ze substancja ta może być:

A) tylko wodorotlenkiem
B) tylko kwasem
C) wodorotlenkiem i kwasem
D) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

3

Odpowiedzi

2010-03-08T21:59:04+01:00
2010-03-08T22:00:59+01:00