Odpowiedzi

2010-03-08T21:58:46+01:00
Dane: m=300kg, cw=4,2 kJ/kg*C, t1=80*C, t2=60*C
szukane: Q
Q = m*cw*[t1-t2] = 300kg*4,2kJ/kg*C*20*C = 25 200 kJ = 25,2 MJ

Odp.: Woda oddaje 25,2 MJ ciepła w ciągu doby w zadanych warunkach.
7 5 7