1. Napisz równanie biologicznego rozkładu glukozy zachodzącego w komórkach.
2.Wymień organelle komórkowe w których ten proces jest zlokalizowany.
3. Co to jest szlak oddychania tlenowego i wyjaśnij na czym on polega
4.Wymień produkty oddychania które powstaną w mięśniach po wykonaniu ćwiczenia ( bieganie )


Oczekuję precyzyjnych odpowiedzi :> Dam naj jeżeli ktoś odpowie na wszystkie pytania:) ;p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T22:30:28+01:00
1. C6H12O6 + 6O2 + 6H2O----> 6CO2 +12H2O + energia ATP (oddychanie tlenowe)
2. cytozol(glikoliza),mitochondrium,(tworzenie acetylo-CoA, Cykl Krebsa, Transport elektronów i chemioosmoza)
3. Szlak oddychania tlenowego to proces dostarczenia energii organizmowi z rozkładu np.weglowodanów z wykorzystaniem tlenu który odbywa się w 4 etapach: Glikolizie, Tworzeniu acetylo-CoA, Cyklu kwasu cytrynowego, systemu transportu elektronów)
4. Jesli bedzie dostatecznie tlenu to glukoza zostanie rozłożona do dwutlenku węgla i wody jeśli wystąpi niedotlenienie powstanie kwas mlekowy odpowiedzialny za zakwasy.