Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T23:22:11+01:00
Generalne Gubernatorstwo zostało podzielone na cztery dystrykty:krakowski,warszawski,radomski i lubelski,a po napaści na ZSRR utworzono piąty dystrykt-Galicję z siedziba we Lwowie.Na ziemiach wcielonych do Rzeszy przystapiono natychmiast do likwidacji wszelkich przejawów polskości.Władzę administracyjną i kierowanie wszystkimi urzędami przejęli Niemcy.Rozwiązane zostały wszystkie polskie organizacje polityczne i społeczne,pozostawiono jedynie PCK i ochotnicze straże pożarne.Polakom odmawiano dostępu do oświaty na poziomie szkoły sredniej i wyższej,dostępu do kultury,sportu,postanowiono zlikwidować polską inteligencję.Niemcy na terenie Polski zakładali obozy pracy,ośrodki natychmiastowej zagłady,obozy dziecięce i młodzieżowe.Polacy mieli służyć jako siła robocza lub przeznaczeni do germanizacji.Od X 1939 do lata 1944 roku trwało wysiedlanie Polaków.
8 4 8