NA ZARAZ!!!! daje naj!

1, Romb ma przekątne o długościach 12 i 16cm. Oblicz dlugosc wysokosci rombu.
2. Drabina sklada sie z dwoch ramion dlugosci 4m. Na jakiej wysokosci znajduje sie szczyt drabiny po rozlozeniu, jezeli ogranicznik znajduje sie w polowie ramion i ma 0,5m dlugosci?

NA RAZARAZ!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T22:23:19+01:00
Zad.1]
pole=½d₁d₂=½×12×16=96cm²

połówki przekatnych tworzą z bokiem trójkat prostokątny
z pitagorasa obliczam bok rombu
a²=6²+8²
a²=36+64
a²=100
a=10cm

pole=ah
96=10h
h=96:10
h=9,6cm=szukana wysokośc
zad.2]
odcinek łaczący srodki ramion= połowie podstawy, czyli podstawa a=2×0,5m=1m
h²=4²-0,5²
h²=16-0,25
h=√15,75
h=1,5√7m = około 3,97m na tej wysokosci jest szczyt drabiny
2010-03-08T22:26:30+01:00
Napisz równanie Pitagorasa ale przedtem wykonaj rysunek;
Zobacz z rysunku wynika ,że bok równoległoboku wynosi;
c=pierw.a2+b2;
c=pierw.36+64;
c=ierw.100;
c=10[cm]-długość boku rombu.
Pole rombu, P=1/2(d1*d2);
P=1/2(12*16)=1/2*192=96[cm2];
Wysokość h obliczamy ze wzoru;
P=a*h;a=c=10[cm];
h=P/a;
h=96/10=9,6[cm].
zad o drabinie rozwiązałem Ci wcześniej!