1 zadanie
Oblicz średnią moc alpinisty o masie 70kg który w czasie 5 h potrafi wspiąć się na wysokość 2000m licząc od punktu wyjścia.

2 zadanie
Silnik o masie 12kW zużył w ciągu godziny 6litrów paliwa.Oblicz jego sprawność jeżeli wiadomo że spalanie 1litra dostarcza 25MJ energii.

Proszę o szybkie rozwiązanie tych zadań pleas. xD

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T22:28:59+01:00
1 zadanie
m = 70 kg
t = 5h = 5*3600s = 18000 s
h = 2000m
g = 10 m/s2 = 10 N/kg

P = W/t = mgh / t = 70 * 10 * 2000 / 18000 [kg * N/kg * m /s=J] = 77,8 W

2 zadanie
P = 12 kW (12 kW to moc, a nie masa...)
t = 1h = 3600 s
V = 6l
q = 25 MJ/l = 25000 kJ/l

W ciągu 1h dostarczono energii:
W1 = qV = 150000 kJ
Silnik wykona pracę
W2 = P*t = 12 * 3600 [kW * s = kJ]
Sprawność to stosunek pracy wykonanej do włożonej:
η = W2/W1 = 43200 / 150000 [kJ/kJ] = 0,288 = 28,8%

1 5 1