Odpowiedzi

2010-03-08T22:25:04+01:00
Promieniotwórczosc to inaczej samoistna przemiana jader atomow tego samego rodzaju w jadra atomow innego rodzaju. w tym czasie wysylane jest promieniowanie jadrowe- alfa, beta lub gamma.
Promieniotworczosc dzielimy na naturalna i sztuczna.
Naturalna to taka ktora wychodzi z naturalnych pierwiastków radioaktywnych obecnych w glebie, skałach, powietrzu i wodzie.
Sztuczna natomiast to promieniotwórczość pierwiastków chemicznych wywoływana w sposób sztuczny poprzez napromieniowanie trwałych pierwiastków neutronami w reaktorze jądrowym.
7 3 7