Odpowiedzi

2010-03-08T22:25:30+01:00
Perspektywy demograficzne dla polski : perspektywy demograficzne dla Polski - pesymistyczne

Większa liczba osób potrzebujących opieki medycznej, konieczność zamykania niektórych szkół wyższych z powodu braku studentów, niewydolny system ubezpieczeń społecznych - to potencjalne konsekwencje starzenia się społeczeństwa. Wybrane problemy, z którymi będą musieli się zmierzyć Polacy po 2035 roku, przedstawiono podczas czwartkowej konferencji.

Tytuł konferencji to "Społeczno-ekonomiczne następstwa rozwoju procesów demograficznych do 2035 roku".

"Niepokoję się faktem, że Polska należy do krajów o najniższym współczynniku dzietności. Są przykłady krajów UE, np. Francja, które dzięki właściwej polityce rodzinnej potrafiły zahamować, a nawet odwrócić niekorzystne trendy demograficzne" - powiedział rzecznik praw obywatelskich, prof. Janusz Kochanowski.