Zad.1. Akwarium o kształcie graniastosłupa prawidłowego o krawędzi podstawy 40 cm i wysokości 0,4 m napełniono do połowy wodo.
Ile litrów wody jest w akwarium.


Zad.2 Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o długości 8 cm i szerokości krótszej o 25 % .Wysokość ostrosłupa jest dwa razy większa od krótszego boku podstawy.Oblicz objętość graniastosłupa

3

Odpowiedzi

2010-03-08T22:27:30+01:00
Zad.1]
a=40cm=4dm
h=0,4m=4dm

h=½ z 4dm=2dm

v=a²h=4²×2=32dm³
w akwarium jest 32 litry wody
zad.2]
a=8cm
b=8-25%=8-0,25×8=8-2=6cm

h=2b=2×6=12cm

v=⅓abh=⅓×8×6×12=192cm³= objętość
1 5 1
2010-03-08T22:28:33+01:00
1.
40cm=0,4m=4dm
1l=1dm³

V=a³
V=4³=64
64/2=32l

2.
a=8
b=0,75*8 =6
h=2*6=12
V=1/3Pp*H
V=1/3*6*8*12=192cm³
1 4 1
2010-03-08T22:32:08+01:00
1. Wnioskuje, że jest to graniastosłup prawidłowy czworokątny, w podstawie więc jest kwadrat.
Pytanie o litry wody wypełniającej akwarium, więc:
a) liczymy objętość V
b) zamieniamy dane na dm aby otrzymać wynik w dm sześciennych czyli w litrach

V=P podstawy * H (wysokość)
Pp = 40*40cm = 4*4 dm = 16 dm²
H = 1/2 * 0,4m = 1/2 * 4 dm = 2 dm
v= 16*2=32 dm sześcienne = 32 litry

2. Boki prostokąta w podstawie:
a = 8
b = 8 - (25%*8) = 8 - 2 = 6cm

Wysokość ostrosłupa
2b= 2*6=12 cm

Objętość ostrosłupa
Pp*H*1/3
Pp= 8*6=48 cm²
V= 48*12*1/3= 192 cm sześcienne
1 3 1