Odpowiedzi

2009-10-22T19:37:15+02:00
Apodyktyczny - narzucający swoje zdanie, nie znoszący sprzeciwu, arbitralny; stanowczy.

Cyniczny - cynizm, postawa życiowa charakteryzująca się nieuznawaniem wartości poważanych w danej grupie i deprecjonowaniem szanowanych przez nią instytucji, sposobów postępowania i autorytetów a. negacją i lekceważeniem wszelkich zasad i wartości.

Elokwentny - elokwencja, sztuka wymowy, wymowność, umiejętność łatwego i przekonywającego wysławiania się; krasomówstwo.


Fanatyczny - postawa charakteryzująca się ślepą wiarą w słuszność danej idei i realizowanie jej bez względu na reakcję otoczenia; wiąże się z nietolerancją wobec odmiennych postaw oraz bezkompromisowym zwalczaniem ich; n.os. fanatyk (łc. fanaticus homo ‘szalony, opętany człowiek’); fanatyczny (łc. fanaticus ‘szalony, opętany’) przejawiający się fanatyzmem; zaślepiony, omamiony jakąś ideą.


Egzaltowany - łatwo popadający w stan zachwytu, uwielbienia; przesadny w czynach i słowach.

Ekscentryczny - odśrodkowy, odbiegający od właściwego środka, odchylony od niego, odbiegający od normy, dziwaczny, oryginalny, ekstrawagancki.

Charyzmatyczny -
mający cechy charyzmy, związany z nią.