Odpowiedzi

2010-03-08T22:31:32+01:00
Pierwiastek chemiczny – podstawowe pojęcie chemiczne posiadające dwa znaczenia:
-zbiór wszystkich atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze
-taka substancja chemiczna, która składa się wyłącznie z atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze.

Pierwotna definicja pierwiastka chemicznego podana przez Arystotelesa, głosząca, że jest to taka substancja, której nie da się rozłożyć na prostsze, nie jest już współcześnie stosowana.