Zad.2
wyjasnij krotko pojecie akcja "burza". Podaj obszary na których mialy miejsce dzialania zbrojne o najwiekszym nasileniu w ramach tej akcji. Podaj nazwe miasta w ktorym doszlo do powstania przeciwko Niemcom. Napisz jego nazwe oraz podaj dokladne daty rozpoczecia i zakonczenia tych walk.

2

Odpowiedzi

2010-03-08T22:42:27+01:00
Akcja Burza-była to akcja przeprowadzona przez oddziały AK przeciw wojską niemieckim, prowadzona na terenach państwo Polskiego w granicach sprzed 1939r.Trwała od 4 stycznia 1944, kiedy wojska radzieckie przekroczyły na Wołyniu granicę polsko-radziecką z 1939, do stycznia 1945.
Miasta, w których doszlo do powstań:
Wołyń,Podole,Wilno,Nowogródek,Białystok,Polesie,Lwów,Lublin,Kraków ,Warszawa,Radom,Kielce,Łódz.
Łącznie w tym okresie zmobilizowano ponad 100tys. polskich rząnieży i oficerów.
8 4 8
2010-03-08T22:48:40+01:00
Akcja "Burza" - kryptonim planu polityczno - wojskowego przygotowanego przez dowództwo Armii Krajowej w momencie wkroczenia na ziemie polskie oddziałów radzieckich. Postawiono, że głównymi zadaniami Armii Krajowej będzie: nękanie cofających się oddziałów niemieckich, dywersja na ziemiach znajdujących się jeszcze pod okupacja niemiecką, współdziałanie z Armią Czerwoną w walce z hitlerowcami i występowanie wobec Rosjan w roli gospodarza. Akcja "Burza" rozpoczęła się na wschodnich terenach Rzeczypospolitej - Wilno, Nowogródek, Wołyń, Lwów i wraz z przesuwaniem się frontu rozciągana była na pozostałe tereny kraju (powstanie warszawskie).
Powstanie przeciwko Niemcom doszło w Warszawie. Wybuchło ono 1 sierpnia 1944 o godz 17 (tzw godzina "W") trwało 63 dni do 2 października 1944 roku.
8 4 8