Energia mechaniczna to ....... i ..... oraz ..... . Energię związaną ze wzajemnym położeniem ciał nazywamy..... . Energię kinetyczną mają ciała..... Jednostką energii w układzie SI jest......

Energię potencjalną ciężkości mają..... w....... Wyrażenie Ep=m*g*h pozwala obliczyć.... względem..... na którym uznajemy energię potencjalną ciała równą....... w rzeczywistości wzór ten służy do obliczania..... energii potencjalnej.

1

Odpowiedzi

2010-03-08T23:32:03+01:00
Energia mechaniczna to "ruch" i "położenie" oraz "układ odniesienia" . Energię związaną ze wzajemnym położeniem ciał nazywamy..... . Energię kinetyczną mają ciała,"które się poruszają"Jednostką energii w układzie SI jest "1J(dżul)"

Energię potencjalną ciężkości mają..... w....... Wyrażenie Ep=m*g*h pozwala obliczyć "zmianę energii potencjalnej" względem "wykonania pracy" na którym uznajemy energię potencjalną ciała równą "Ep=W" w rzeczywistości wzór ten służy do obliczania "zmianę" energii potencjalnej.
17 2 17