Potrzebuję te pytania na egzamin z bierzmowania więc proszę o jak najszybszą odpowiedz :)

1. Główne prawdy wiary
2. Jakiej modlitwy nauczył nas Pan Jezus?
3. Jaką modlitwę nazywamy "Pozdrowieniem Anielskim"?
4. Kim jest Papież?
5. Wymień cechy/przymioty/Kościoła/wyznanie wiary/
6. Którzy z Ewangelistów byli apostołami?
7. Przykazania Kościelne.
8. Co to jest sakrament?
9. Wymień sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego?
10. Wymień sakramenty święte, które są udzielane tylko raz i dla czego?
11. Czym jest modlitwa?
12. Kto jest wzorem wiary?
13. Kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów
14. Co nam daje sakrament bierzmowania-po co bierzmowanie?
15. Do czego Cię zobowiązuje przyjęcie bierzmowania?
16. Dwie główne części Mszy św.
17. Co to jest przeistoczenie?
18. Co należy do istoty sakramentu bierzmowania?/liturgii sakramentu/
19. Kto może udzielic sakramentu chrztu, bierzmowania?

Z góry dzieki :)

1

Odpowiedzi

2010-03-08T23:00:27+01:00
1. *Jest jeden Bóg.
*Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
*Są trzy Osoby Boskie : Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
*Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbwienia.
*Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
*Łaska Boska jest do zbawienia konieczne potrzebna.
2. Modlitwa "Ojcze Nasz" - to modlitwa, którą nauczyl nas Jezus.
3. "Pozdrowienie Anielskie" to inaczej "Zdrowaś Maryjo".
4. Papież jest to następca Piotra, widzialna głowa Kościoła.
5. Kościół jest: jeden, święty, powszechny i apostolski.
6. Mateusz i Jan.
7.* W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
*Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
*Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
*Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
*Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
8. Sakrament jest to widzialny znak łaski niewidzialnej.
9. *chrzest
*bierzmowanie
*Euchaystia.
10. *chrzest
*bierzmowanie
*kapłaństwo
Są to sakramenty, które wyciskają na duszy niezatarte znamie Jezusa Chrystusa.
11. Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Modlitwa może być ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna.
12. Maryja.
13. Duch Święty zstąpił na apostołów w postaci ognistych językó w dzień Zielonych Świąt, 10 dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.
14. Bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrzescijanina, który umacnia nas w wierze. Duch Święty w szczególny sposób napełnia nas samym sobą.
15. Przyjęcie bierzmowania zobowiązuje do wyznawania wiary, bronienia wiary i do życia według niej.
16. *Liturgia słowa
*liturgia Ofiary
17. Przeistoczenie jest to zmiana chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa.
18. Istotą bierzmowania jest przekazanie Ducha Świętego, umocnienie wiary oraz uzdolnienie do świadczenia o niej oraz jej obrony. Jednoczy ściślej z Jezusem Chrystusem. Katolika włącza w misję ewangelizacyjną.
19. Chrztu może udzielić każdy człowiek, który się zdeklaruje w przypadku zagrożenia życia u dziecka. Należy wypowiedzieć wtedy odpowiednie słowa i polać główkę dziecka wodą. Bierzmowania może udzielić biskup lub ksiądz wyznaczony przez biskupa.

Ja również przygotowuję się w tym roku do bierzmowania, ale na szczęście jestem już po egzaminie. :) W razie jakichś pytań pisz prywatnie.
Pozdrawiam.!
5 4 5