Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T22:46:44+01:00
Sin L = √3/3 i tg L = 2/3

sinL/cosL=tgL =>sinL/tgL=cosL => cosL=(√3/3)/(2/3)=√3/2

sin²L+cos²L=1 => cos²L=1-sin²L => cos²L=1-3/9 => cos²L=6/9 => cosL=√6/3

Odp. Nie istnieje taki kąt ostry!
6 4 6
2010-03-08T22:47:15+01:00
Sin L = √3/3
cos L = √(1-(√3/3)^)=√6/3
tg L = sinL / cosL
tgL = √3/3 / √6/3 = √3/3 * 3/√6 = √3/√6
usuwamy niewymierność z mianownika
√3√6/6 = √18/6 = 3√2/6 = √2/2
tgL nie równa się 2/3
1 5 1