Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T07:10:57+01:00
Nie zapomnijmy również, że od wschodu ataku na Polskę dokonała Rosja dawne ZSRR,
pogwałcając wiele wiążących ją umów międzynarodowych o nie agresji.
Okupacja rosyjska nie była aż tak okrutna jak okupacja niemiecka. Rosjanie organizowali wywózki na Syberię, gdzie Polacy transportowani byli w wagonach bydlęcych lub towarowych. W transportach tych wśród mrozów i upałów, spragnieni, głodni i brudni w wielkim ścisku ludzie musieli wytrzymać wiele tygodni. Jednak do celu dojechała tylko nie wielka część więźniów, reszta wyginęła: nie mogąc dłużej wytrzymać, lub podczas próby ucieczki.
W ZSRR istniało również wiele obozów przymusowej pracy dla Polaków. Największe z nich to obozy w Kozielsku, Starobielsku oraz w Ostaszkowie. Rosjanie dopuścili się również do wielu mordów Polaków np. zorganizowany przez NKWD mord w Katyniu
1 1 1