Wyrażenia algebraiczne:
Zad.1 Kowal otrzymał zamówienie na podkucie wszystkich koni z pewnej stadniny.Wykonał już 7 podków.Oznacz liczbę koni literą k
i napisz,ile podków musi jeszcze przygotować.....

Zad.2 Zapisz sześć kolejnych liczb całkowitych,z których najmniejszą jest n-3?_ _ _ _ _ _

zad.3 Zapisz krócej:
-17x-15x-13x-10x+10x+13x+15x+17x=
-10x-8x-6x-2x+2x+4x+6x+8x=
-123x+55x-39x+23x-155x+239x=

3

Odpowiedzi

2010-03-08T23:30:41+01:00
Z.1
k-7
z.2
n-3;n-2;n-1;n;n+1;n+2
z.3
-17x-15x-13x-10x+10x+13x+15x+17x=0
-10x-8x-6x-2x+2x+4x+6x+8x=(-6x)
-123x+55x-39x+23x-155x+239x= -100x-100x+200x=0
2010-03-08T23:30:42+01:00
1 4k-7
2. n-3 n-2 n-1 n n+1 n+2
3. -17x-15x-13x-10x+10x+13x+15x+17x=0
-10x-8x-6x-2x+2x+4x+6x+8x=-6x
-123x+55x-39x+23x-155x+239x=0
2010-03-08T23:35:08+01:00