Zad1.
Oblicz stopień dysocjacji kwasu, wiedząc, że zdysocjowało 5 moli cząsteczek, a nie zdysocjowało 10 moli cząsteczek

Zad2.
Do roztworu elektrolitu dolano wody i ogrzano.Czy stopień dysocjacji:1)wzrósł 2.)zmalał 3.)wzrósł lub zmalał 4.)nie uległ zmianie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-08T23:51:28+01:00
Witaj
1/
dane: Nzdys = 5moli, Nniezdys = 10 moli
szukane: st. dysocjacji a
a = Nzdys/Ncałk = Nzdys/[Nzdys + Nniezdys] = 5moli/[5moli+10moli] =
a = 5moli/15moli = 1/3 = 0,3333 = 33,33 %
Odp.: Stopień dysocjacji kwasu wynosi 33,33%

2/
Prawidłowa odpowiedź 1) stopień dysocjacji rosnie z rozcieńceniem /zmniej-
szaniem stężenia a=VK/c symbol V oznacza pierw.kw./ oraz wzrostem
temperatury ze względu na wzrost Ek sprzyjającej rozbijaniu cząsteczek
na jony.

......................pozdrawiam
8 4 8