Odpowiedzi

2010-03-09T00:11:01+01:00
Zad
samochód jadący z prędkością 72 km/h zahamował i na drodze 80m zmniejszył swoja prędkość do 18 k/h. oblicz współczynnik tarciA.

Zakładamy, że ruch odbywa się ze stałym przyspieszeniem.


dane: szukane: f=??
s=80m
g=10 m/s^2
V1=72 km/h
V2=18km/h

W= ∆Ekin = ∆Ekin pocz - ∆Ekin końc= = (1/2 * m* V1^2)-(1/2 * m* V2^2)

W= F* s = Ftarcia * s = N * f* s = m* g* f* s

porównujemy prace i otrzymujemy nowy wzór

(1/2 * m* V1^2)-(1/2 * m* V2^2) = f*m*g*s
m*1/2[ V1^2)-( V2^2)] = f*m*g*s po obu stronach skracamy m

1/2[ V1^2)-( V2^2)] = f*g*s

wyliczamy ze wzoru współczynnik tarcia, czyli f

f=[ (V1^2)-( V2^2)] /2*g*s

przed wstawieniem do wzoru [km/h] zamieniamy na [m/s]

V1= 75 km/h= 20,83 m/s
V2= 18km/h= 5m/s
obliczamy ze wzoru współczynnik tarcia:

f=[ (V1^2)-( V2^2)] /2*g*s
f=(20,83^2)-( 5^2)] /2*10*80
f=(433,9-25)/1600
f=0,26

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T00:27:20+01:00
Witaj
dane: v1=72km/h=20m/s, v2=18km/h=5m/s, s=80m, g=10m/s2=10N/kg
szukane: f
ubytek Ek został zużyty na pracę W przeciw sile tarcia T
Ek1 - Ek2 = W = F*s = T*s = N*f*s = Q*f*s = mgfs
0,5m[v1]2 - 0,5m[v2]2 = mgfs
f = {[v1]2 - [v2]2} /2gs = [400m2/s2 - 25m2/s2] /[2*10m/s2*80m] = 0,23

Odp.: Współczynnik tarcia wynosi 0,23.

............................pozdrawiam