Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T00:08:21+01:00
W powieści został ukazany przekrój społeczeństwa polskiego w okresie popowstaniowym.Najbardziej negatywnie Orzeszkowa scharakteryzowała arystokracje ( Rózyca i Zygmunta Korczyńskiego ) jako grup ę zdegenerowaną moralnie, gardząca ziemią ojczysta i tradycjami narodowymi. Średniozamożne mieszczaństwo to najbardziej podzielone środowisko: Kirło który naśladuje arystokrację, Benedykt Korczyński który utrzymuje swój majątek dzieki ciężkiej pracy i inni którzy stracili swe majątki jak Orzelski, Marta, Justyna czy Teresa. Ostatnią grupę stanowi szlachta zaściankowa zamieszkująca Bohatyrowicze. Ich egzystencja przypomina chłopską . Pracują na roli. Są to ludzie szlachetni , uczciwi i patrioci pielegnujacy swoja tradycje i otaczajacy kultem przeszlosc.
2010-03-09T00:11:07+01:00
Obraz społeczeństwa jest dość rozległy. Orzeszkowa w Nad Niemnem przedstawia społeczeństwo podzielone na 2 grupy, ze względu na stan klasowy oraz 2 grypy ze względu na pracę i stosunek do niej.Ludzie pracujący ( Marta korczyńska, Benedykt, Justyna Orzelska, Witold, Bohatyrowicze, Maria Kiryłowa) są weseli, radośni, śpiewają, śmieją się, a jednocześnie są pełni godności, dostojeństwa (Jan i Cecylia). Praca uszlachetnia człowieka, natomiast ludzie nie pracujący ( Emilia, Różyc, Kiryło,Teresa Pilińska,Leonia), odrzucający wartość pracy są w pewnym sensie bezwartościowi, puści w środku, chorzy.
Praca jest w powieści naczelnym kryterium oceny człowieka.
Orzeszkowa uważała, że tylko zjednoczony, wewnętrznie spójny naród ma szansę na odzyskanie niepodległości

Charakterystyka społeczeństwa

Arystokracja

Zainteresowania
Zajmują się sztuką - jej uprawianiem i kontemplacją. Nie pracują na siebie, żyją z majątku, który posiadają. Stylizują się na artystów, choć tak naprawdę tej sztuki nie rozumieją. Nie są zadowoleni ze swojgo życia. Uważają, że nie mają dobrych warunków do rozwijania. Ich życie różni się od życia w utworach, są więc niezadowoleni. Nie mają przed sobą żadnych celi. Są ospali, apatyczni, uciekają w sentymentalne powieści, by zabić nudę. Sami nie wiedzą czego chcą. Mają o sobie wygórowane mniemanie. Egoistyczni, myślą tylko o sobie, o zbytkach, rozrywkach (urozmaicić monotonne życie). Schlebiają własnym pragnieniom, choć sami nie wiedzą czego chcą. Nie zajmują się losem swoich bliźnich.

Zasady moralne
Nie mają. Żyją według konwenansów. Z zewnątrz - pokrywa, maska; wewnątrz - same złe cechy. Nie liczą się z innymi. Są wyniośli i dumni, honorowi ale i kłamią. Gardzą innymi. Liczą się tytuły, a nie szczęście.

Ich kryterium oceny
Majątek, podporządkowywanie konwenansom.
Ci, którzy nie spełniają tych wymogów nie są traktowani jako ludzie.

Ziemiaństwo

Są w hierarchii majątkowej niżej niż arystokracja. Są to ludzie trzeźwo myślący. Postępują wbrew honorowi lecz muszą utrzymywać rodzinę i majątek. Ziemiaństwo to klasa ludzi o obliczu ludzi patriotów. Borykają się ze sprawami codziennymi, ale korzyści z ich pracy nie są przeznaczone dla nich. Za wszelką cenę chcą zachować obecny status majątkowy i nie oddawać ziemi.

Zaścianek

Ludzie ci z racji pochodzenia są szlachtą, ale warunki życia zmuszają ich do pracy - zubożała szlachta. Cechuje ich porządek, dbałość o ład estetyczny. Istotną cechą jest praca - szanują ją, nie boją się jej. Są zadowoleni, że ją mają. Jest ona dla nich źródłem utrzymania, kształtuje wytrwałość, silną wolę i uczciwość. Ludzie ci są serdeczni i gościnni, zdolni do głębokich uczuć, honorowi, dumni, prostolinijni, otwarci w swoich reakcjach. Przeszłość to dla nich skarbnica wiedzy, ukazuje wzorce osobowe, dbają o nią i tradycję.


4 3 4