Jakie pole ma koło o obwodzie 4π cm? (pi)
Oblicz jaki promień ma koło o polu:
a) 16 πcm²
b)10 cm²
c) 400 m₂

O ile większe jest pole koła o promieniu 4 od
a) pola koła o średnicy 4
b) pola koła o promieniu jedna\czwarta
c) pola koła o promieniu 1?

OBLICZ to pilne proszę o pomoc ;)

2

Odpowiedzi

2010-03-09T07:05:09+01:00
Obwód koła:
l=2Pi*r;
4Pi*=2Pi*r II Pi;
2r=4 II 2;
r=2;
Pole koła wynosi;
P=Pi*r2;
P=P1*2^2;
P=4Pi[cm2].
a)P=16Pi[cm2];
Pi*r2=16Pi II Pi;
r2=16;
r=4[cm];
b)P=10[cm2];
P=Pi*r2;
10=Pi*r2;
r2=10/P1;
r=pierw.10/Pi;
r=pierw.10/3,14;
r=pierw.3,18;
r=1,78[cm]
c)P=400[m2];
Pi*r2=400 II Pi;
r2=400/Pi;
r2=127,4;
r=pierw.127,4;
r=11,3[m].
Drugie później ,bo jadę do pracy.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T07:12:11+01:00
1
p=πr²
p=π4²
p=16πcm²

2
a) p=πr²
16π=πr² |:π
r²=16
r=4 cm
b)10π=πr² |:π
r²=10
r=√10cm
c)400π=πr² |:π
r²=400
r=20cm

3
p=πr²
p=π4²
p=16πcm²
a)d=4cm
r=½d=2cm
p=π2²
p=4πcm²
16π-4π=12π
b)p=π(¼)²
p=⅛πcm²
128/8π-1/8π=127/8π
c)p=π1²
p=1πcm²
16π-1π=15πcm²