Zad.1
ze zbioru liczb (-21,-13,-17,-19,-5,-20) wypisz liczby spełniające warunek x≤-19

Zad.2
Który z podanych układów równań nie ma rozwiązania?
A) (x-y=2 B) (2x+y=1 C) (x+2y=2 D) (x-y=2
(2x-y=2 (x+y=0,5 (2x+4y=-2 (2x-2y=4
(
( to jest jeden nawias (klamra)

Zad.3
Napełniony wodą po brzegi pojemnik ma masę 5kg, a napełniony do połowy 3,25kg. Ile warzy pusty pojemnik, a ile zawarta w mim woda ?

zad.4
Wiedząc ze obwód trapezu równoramiennego jest równy 26, wyznacz długośc odcinka AB
u góry ma 5 , z lewej 4 z prawej jest wysokosc i od tej wysokosci do prawego boku to odcinek AB...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-09T08:31:09+01:00
Zad.1
ze zbioru liczb (-21,-13,-17,-19,-5,-20) wypisz liczby spełniające warunek x≤-19
x≤{-21,-20,-19}
Zad.2
Który z podanych układów równań nie ma rozwiązania?
A)
(2+y-y


Zad.3
x=waga wody
y- waga pojemnika
I. x+y=5
II. y+½x=3,25
z I. x=5-y
do II. y+½(5-y)=3,25
y+5/2-½y=3,25
½y=3,25-2,5=0,75
y=1,5
x=5-1,5=3,5
Odp. Woda w pełnym pojemniku waży 3,5 kg, a sam pojemnik 1,5 kg.


2 1 2