1.Narysój połączenie trzech oporników o oporach elektrycznych 2omy 2omy 3omy tak,aby zbudowany układ miał opór zastępczy równy 4 omy . Musisz wykozystać wszystkie oporniki.

2.oblicz natezenie prądu wskazane przez amperomierz. napiecie źrudła pradu wynosi 4.5 V . Każdy z rezystorów ma opór 0.15 kilo-oma.

|--| ||--A----------|
| |
|--|===|---|===|--|

1

Odpowiedzi

2010-03-09T09:21:07+01:00
Z.1
R1 = 3 omy
R2 = R3 = 2 omy
Oporniki R2 i R3 łączymy równolegle, wtedy
1/Rz = 1/R2 + 1/R3 = 1/2 +1/2 = 1 , więc
Rz = 1 om
R1 + Rz = 3 omy + 1 om = 4 omy
Połączenie oporników : R1 szeregowo z R2 i R3 połączonymi
równolegle.
z.2
Nie bardzo rozumiem ten schemat.
Trzeba było dodać załącznik ze schematem połączenia.